Hva er yoga?

Yoga er så mangt. Det er en kunstform, en filosofi, en treningsform og i det hele tatt en livsstil. Yoga har en 5.000 år lang historie med opphav i indisk tradisjon. Det er mange ulike måter å praktisere yoga på, men i hovedsak kombinerer dette fysiske stillinger, pusteteknikker, meditasjon eller avslapningsteknikker. Det skader heller ikke å lage en smoothie, fordi dette inneholder mange gode mineraler, vitmanier og andre næringsstoffer.

I moderne tid, har det blitt mer og mer populært, å betrakte yoga som en fysisk øvelse hvor målet er å øke kontroll over hode, kropp og til slutt oppnå en høyere grad av velvære.

Det er mange typer yoga, og flere undergrupper innenfor de enkelte disiplinene. I denne artikkelen skal vi skrape litt i overflaten.

…så hva er egentlig yoga?

Yoga har en lang historie (naturlig nok etter 5.000 år) og har med tiden ekspandert til hele verden. I dag, er yoga en naturlig del av enhver kultur, og er ikke kulturspesifikk lengre, fordi det er så mange nye former for yoga som har sitt utspring i “den nye verden”, og det blir dermed komplisert å si yoga er definitivt indisk. Ikke desto mindre, er yoga en disiplin som er blitt lært fra person til person, og er noe du aktivt må gjøre for å bli dyktig – yoga er noe du kan bli flink i!

En morsom fakta, er at det ikke finnes noen skrevne kilder som plasserer en “oppfinner” av yoga. Det er nok fordi mange av bevegelsene, teknikkene og tankesettet, er noe som ligger latent i oss mennesker, på mange måter.

Filosofien

Yoga er en filosofi. For å lage et bilde på det åndelige brukes ofte et tre med røtter, grener, blader, blomster og frukter. Hver gren av yoga representerer ulikt fokus og hvordan de ulike subaspektene har av karakteristikker. Det er seks grener av yoga:

  • Hatha
  • Karma
  • Bhakti
  • Jnana
  • Tantra
  • Raja

Hver av disse er ulike og har ulikt fokus La oss ta “Karma”-yoga som et eksempel. Her er målet å lage en verden fri for negativitet og legge til side en egoistisk tankegang. Raj Yoga derimot fokuserer mer på meditasjon og å gå “åtte steg” av yoga.

Yoga praktiserer også noe som kalles for “chakra”, som betyr Spinnende Hjul, og her menes at såkalte chakras er senter for energi, tanker, følelser og den fysiske kroppen. I følge enkelte yoga lærere, er dette det som avgjør hvordan vi ser på verden. Vi opplever verden gjennom emosjonelle reaksjoner, lyster, selvtillit og frykt. Hvis vi blokkerer disse chakraene vil dette manifesteres i symptomer, som vi kan anse som negative. Og dette er kjernen i yoga.

Som du sikkert skjønner, er yoga et fritt begrep til å beskrive forskjellige teknikker til å leve livet sitt, enten det er å ta fram yoga utstyr hjemme, eller det er å ikle seg en munkedrakt og reise til India, så er det noen grunnprinsipper som er like.

Yoga kan hjelpe deg med å beherske kroppen og sinnet, noe mange i den moderne verden har vanskeligheter med. For å komme i gang kan du utforske ulike former for yoga, for å finne den veien som passer best for deg.